Wat Is Veldeke

Hendrik van Veldeke

Veldeke verwijst naar Hendrik van Veldeke, de dichter waarvan wordt aangenomen dat hij de eerste tekst schreef in een taal die als de voorganger van het Nederlands wordt beschouwd. In Duitsland is deze dichter ook gekend, al spreken ze daar van Heinrich von Veldeke.
Meer informatie lees je op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Veldeke.

Veldeke.net

Daarnaast is er de vereniging Veldeke die in Nederlands Limburg is opgestart. Doel van deze vereniging is mensen bij mekaar te brengen die interesse hebben in de Limburgse taal en cultuur. De vereniging Veldeke heeft een webstek op http://www.veldeke.net/. Veldeke is opgedeeld in verschillende regionale kringen die lokaal mensen bijeenbrengen die interesse hebben in hun eigen dialect.

Veldeke Bels(j)

Binnen Veldeke.net is er ook een regionale kring Veldeke Bels(j) die zich richt op de dialecten in Belgisch Limburg. De webstek van Veldeke Bels(j) is te vinden op http://www.veldeke.be/. Veldeke Bels(j) is de 12e regionale kring van Veldeke.net maar bevat op zijn beurt ook afdelingen die zich onder meer in Genk, Hasselt, As, Bocholt bezighouden met de studie en bescherming van het plaatselijk dialect. En voortaan heeft ook Pelt zijn eigen Veldeke afdeling.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License