Uit De Boeken Van Rene Vanderhenst

René Vanderhenst heeft drie boeken uitgegeven, met als titels :

  • Widde't nog van toen;
  • Widdet oech nog ?;
  • Pelter ditjes en datjes.

HIerin stonden een aantal foto's waarvan we een gedeelte hier publiceren.

oudPelt04.png
De Sint-Martinuskerk met daarnaast de slagerij-café van Toon Lehaen.
oudPelt05.png
Uiterst links staat Lowie Reymen (met witte voorschoot) voor zijn herberg. Midden op de foto het huis van dokter Poelmans en uiterst rechts de gevel van de herberg van Gerard Lemmens.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License