Sluit je aan bij deze wiki

Wie kan aansluiten ?

Iedereen met interesse voor het dialect van Pelt, mag zich aanmelden.
Daarvoor stuur je een email naar gertcuppens AT gmail.com.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License