Meervoudsvorming

Het meervoud in het Pelter gebeurt op verschillende manieren.

verandering van centrale klinker (umlaut)

In het oud-Germaans werd het meervoud gevormd niet door letters achteraan het woord toe te voegen, maar door de centrale klinker te wijzigen. De wijk "achter de heuf" in Overpelt is daar nog een mooi voorbeeld van. Heuf is in dit geval het meervoud van hoof en "achter de heuf" betekent dus "achter de hoven" of "achter de tuinen".

oe wordt u

Een enkelvoud met "oe" geeft een meervoud met "u".

  • stoel / stoelen is in het Pelter 1 stoel / 2 stul;
  • boek / boeken is in het Pelter 1 boek / 2 buk;
  • koek / koeken is in het Pelter 1 koek / 2 kuk.

toevoeging van -er

Enkele woorden eindigen op -er in het meervoud zoals dat ook in het Duits nog is. In het Nederlands is er sprake van een zogenaamd dubbel meervoud. De huidige meervoudsregel in het Nederlands schrijft voor dat we -en toevoegen om aan te geven dat het gaat om meerdere exemplaren. Deze regel is zo dwingend geworden dat we spreken van eieren, kinderen.
In het Pelter is die oude meervoudsvorm zo gebleven.

  • kind/kinderen is in het Pelter kind/kinder.
  • ei/eieren is in het Pelter ei/eier.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License