Het Overpelt Van Vroeger

De foto's op deze bladzijde werden overgenomen uit het boek "Het Overpelt van vroeger".
Samenstellers van dit boek zijn Rob Schreurs, Georges Schreurs en Gilbert Ledegen.
Het boek is een uitgave van het feestcomité van KWB-Sport met de steun van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas Overpelt.
We houden ons aan de nummering zoals het in het boek voorkomt.

58. Ziekenzorg

oudPelt01.png
Op 12 mei 1953 poseerden de geldinzamelaars van "ziekenzorg". Deze gelden werden deur aan deur rondgehaald en verdeeld onder de behoeftigen en zieken van het centrum. We herkennen o.m. J. Van Dael, G. Van Moll, V. Bawin, H. Vanhoudt, Wed. Periëns, M. Theeuwen, J. Evers en mej. Meeuwis.

Opmerking Gert Cuppens : De J. Evers waarvan sprake in het onderschrift bij de foto is Jan Evers, een nonkel van mij. Hij staat op de derde rij, van boven te beginnen, aan de rechterkant.

59. Recreatievoetbal

oudPelt02.png
Ter gelegenheid van de kermis werden enkele voetbalploegen in elkaar geknutseld. De ploeg op de foto bestond hoofdzakelijk uit "oud-O.V.V.-ers" en werd gekiekt in 1946.
We herkennen staande v.l.n.r. : scheidsrechter Theunissen, de gebroeders Claes, H. Kenis, H. Lehaen, J. Van Och en begeleider R. Vanderhenst.
Zittend v.l.n.r. : M. Theeuwen, G. Van Moll, M. Vos, F. Vanhoof en Vandeboer.

69. Panorama : Centrum

oudPelt03.png
Een luchtfoto van 't centrum na de aanleg van "de nieuwe markt". We herkennen de Technische School en het nieuwe gemeentehuis. Vermoedelijk werd deze foto in 1960 gemaakt.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License