De Drie Wijzen

bron : "Widde't nog van toen" van René Vanderhenst

De volgelingen van Hippocrates, dokter Poelmans, Henri Vanlindt en Jan Vanlindt, stonden in zeer hoog aanzien. Ze waren zowat het summum van verstand en kennis en hun bekwaamheid was boven elke twijfel verheven. Niet dat onze Pelter mensen bij mijnheer doktoor de deur platliepen, nee! Hoofd- en tandpijn, een griepke of een kwetsuurke moesten maar vanzelfs genezen… en er waren ook goedkope middelen in de natuur tegen elke kwaal. Zo'n plaasterke van smeerwortel op je wang bij tandpijn, een lepel engels-zout bij pijn in de buik, een stuk spek of een bezwete sok rond je hals bij keelpijn, een stuk bruin papier, goed ingesmeerd met schapevet en bestrooid met muskaatnoot op de borst tegen verkoudheid, waren echt van ouds beproefde middelen en… ook was er nog Jet van Ties Meynen. Zo'n handige kruidenvrouw verdiende allicht een pondje boter of een paar eieren met haar recepten tegen brand¬wonden en eczema en met het overlezen van verstuikte polsen en ver¬zwikte enkels. In de "tijd van toen" was het zo : wie een gesprongen blinde darm kreeg stierf aan kolieken in de buik, een hartziekte was ongeneeslijk en bij pleuris was de negende dag bepalend: er op of er onder.

Bij ernstige gevallen werd de dokter bezocht of ontboden. De drie geleerde heren deden eerst hun ronde per fiets, maar je begrijpt, dat ze hun stand verplicht, de eerste autorijders in het dorp waren. Dokter Michel Poelmans woonde toen al in het grote witte huis aan het standbeeld. Hij was een rijzige aristokraat die een vinger in de pap te brokken had in de gemeente ja, zelfs in de provinciale politiek. Zijn talrijke patiënten keken naar hem op en luisterden beleefd naar zijn wijze raadgevingen. Hij hoedde er zich voor de dorpskwezels te spreken over "zuiver water", maar schreef hun "aqua distilata" voor ter genezing van al hun ingebeelde kwaaltjes. Geen enkele van zijn patiënten durfde er aan te denken zijn diagnose in twijfel te trekken, maar voelde zich al half genezen bij zoveel wijsheid.

Tegenover de pomp op het marktplein woonde dokter Henri VanLindt, bij iedereen gekend als dokter Herrie. Hij was een zachtaardige, rustige man die soms de indruk wekte schrik te hebben om de zieke pijn te doen. Zijn vak beheerste hij! Niemand verwachtte er zich aan dat deze rustige geneesheer een paar jaren later een bezielde en bezielende dorpspolitieker zou worden met een sterke aanhang onder het gewone volk. Zijn vroegtijdig overlijden veroorzaakte dan ook veel verdriet bij zijn kiezers.

Dokter Jan VanLindt, beter gekend als dokter Jan of Janneke Vlin, was het beeld van de volkse, dorpse dokter. Hij was de vertrouwensman van vele huismoeders. Hij schrok er niet voor terug om de vaders die te veel pintjes dronken of de jongelui die te dikwijls naar het vrouwvolk gluurden, de mantel te vegen in een schilderachtig taaltje dat het midden hield tussen ABN en plat Pelters. Zijn nieuwe huis (1924) stond op de grens van twee buurten; zo hoorde dokter Jan bij het Dorp en bij de Schutters boom; misschien een kwestie van klandisie. In het kort geef ik hier een staaltje van zijn vakkennis en doorzicht, al grinnikend verteld door zijn klanten 's avonds rond de warme kachel.

Driejarig Zjefke was ziek, had de ganse nacht gehuild en gewoeld, was overdag koortsig en … de dokter werd ontboden. Hij voelde het polsje, het voorhoofdje, keek eens in de keel, luisterde eens op de borst en knikte wijs. "Moederke" zei hij "ge moet niet ongerust zijn, ge stuurt straks uwe grote jongen eens langs om een goei fles te halen." Tegen de avond, als de dokter thuis was van zijn ronde, kreeg grote broer de bewuste fles mee. Ziek Zjefke slikte twee lepels van het wonder flesje, drie vierden cognac met wat smaakstof en wat gekookt water. Het ventje sliep 's nachts als een roos (hoe zou je zelf doen?) en werd 's morgens wakker zo fris als een hoentje en kerngezond." Ja! Die Janneke Vlin kende zijn stiel en zijn pappenheimers.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License